Pazartesi, Haziran 17, 2024
Ana SayfaDünyaTalimat Fransa'dan silah parası Amerika'dan

Talimat Fransa’dan silah parası Amerika’dan

Yüzbinlerce Müslüman katleden ermeni çetesi Hınçak böyle yönetiliyordu: Talimat ‘silah parası Amerika’dan

Milli Gazete’den Timuçin Mercanoğlu’nun ulaştığı arşiv belgeleri 1915 Ermeni tehcirine giden süreçte, Ermeni terörünün maksadını ortaya çıkarttı. Susi Kokaryan ve refikleri (arkadaşları) imzasını taşıyan 8 Mayıs 1897 tarihli mektupta, Osmanlı topraklarındaki isyan merkezlerinin finansına, tüfek almak için bütçe oluşturmaya ve Ermeni gençlerinin Osmanlı aleyhinde nasıl kışkırtılması gerektiğine dair talimatlar yer alıyor. Kokaryan’ın mektubu Paris’ten göndermesi, Fransa’nın Ermeni göçleri konusunda bugünkü tutumunda da belirleyici olan tarihi bağı gösteriyor. Ayrıca mektupta, Amerika’daki komitacı Ermenilerin silah alınması için para yardımı yaptığı ifade ediliyor. Mektubun sonunda yer alan “Yaşasın kendisini bilen ve vatanının intikamını almağa hazır bulunan delikanlılık! Düşsün namussuz idare-i merkeziye usulü (Osmanlı)” şeklindeki ifade Osmanlı’ya karşı beslenen kini gösterirken, 1915 tehcirine gelinen sürece komitacı Ermenilerin neden olduğunu da belgeliyor.

Ne Osmanlı, ne İngiliz, ne de Rus perspektifinden yazılmış bir belge. Bu belge, Osmanlı topraklarında barış içinde yaşayan Ermeni halkının huzurunu bozan, yüzbinlerce Müslüman tebaa ve Ermeni vatandaşın ölümüne neden olan Hınçak çetesi yöneticileri tarafından yazıldı.

belge

İşte 8 Mayıs 1897 tarihli mektuptan kesitler…

İki Bin Tüfek Satın Alınması

…Beher (her bir) Ermeni isyan merkezi için senevî iki bin İngiliz lirası masraf olunmakdadır (on bin dolar, iki bin beş yüz Osmanlı lirası). İki merkez için masraf olan dört bin lira ile senevî lâ-ekall (en az) iki bin tüfek satın alınarak isyan hususu ciddî olarak mevki‘-i icraya konulur.

Amerika’daki Komitacıların Silah Yardımı

…Merkûmların müstakbelde ümid ve ta‘ayyüş menâbi‘i yegâne Amerika revolüsyonistlerinin (isyancıların) iâneleridir (yardımları). Merkezlerin masârıfı ba‘demâ daha ziyade tekessür etmek lâzımdır.

Ermeni Gençlerini Tahrik Edin

…Ermeni delikanlıların millî vazife-şinâs hissiyâtlarını tahrik edin. Vezâif-i şahsiyelerini bildirin. İsyancılara işgüzarlık, ittifak, refîk-perverlik ve müsâvât va‘z edin. Böylece Ermeni’nin ulüvv-i cenabına dokunmayarak isyan meselesi bâki kalıp devam edebilir ve muvaffakiyet bulması mücerred-i lâzımdır.

Ermeni Gençlerine Silah Eğitimi

…Hürriyet için Ermeni cemiyet ve şübbânına davet okuyun! Çabuk yekdiğerinize

Muâvenet ile isyan teşkilâtına takviyet verin! Vatan muhabbetini her Ermeni kalbinde alevlendirin ve mümkün mertebe silah taliminde mahâret kesb edin! Ermeni cemiyeti ve Ermeni delikanlıları fütursuzluğunuzdan kımıldanın! Ermeni zenginleri ve Ermeni rahibleri sizin namusunuza ar getiren taş yürekliliğinizden kımıldanın, münasib fırsatlar takarrub etmekdedir. Gecikdirmek Ermeniliğin mahvını mûcib olur.

Osmanlı’ya Karşı İntikam Yemini

…Yaşasın kendi kendiye idare olunan amelî isyan! Yaşasın kendisini bilen ve vatanının intikamını almağa hâzır bulunan delikanlılık! Düşsün namussuz idare-i merkeziye (Osmanlı) usulü.  (Kaynak: Milli Gazete-Timuçin Mercanoğlu)

Benzer Haberler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Öne Çıkan Başlıklar