Pazar, Haziran 16, 2024
Ana SayfaEkonomiDenetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını Danıştay haklı buldu

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını Danıştay haklı buldu

83 Sayılı CBK ile eşitleri muhasebe denetmeni unvanına atanırken, yetkileri kaldırılıp statü kaybına uğratılan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını, Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan sonra Danıştay ve yerel mahkemeler de haklı buldu.

Danıştay 2. Dairesi 83 Sayılı CBK’nın ilgili maddesinin ayrımcılık yasağının ihlali niteliğinde olduğuna ve eksik düzenleme nedeniyle Anayasa’ya aykırılık oluşturduğuna karar verdi. Farklı illerdeki ilk derece mahkemelerinden de benzer nitelikte kararlar peş peşe geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra denetim kadrosunun 3’te 2’sini oluşturan bahse konu denetim elemanları lehlerine olan kararların ardından “muhasebe denetmeni” unvanına geçiş imkânı sağlayacak yasal bir düzenleme bekliyor.

83 Sayılı CBK ile Ne Olmuştu?

25.08.2021 tarih ve 83 sayılı CBK ile Defterdar emrinde Denetim ve İnceleme yetkisini haiz Defterdarlık Uzmanları arasında ayrıma gidilerek sadece 659 Sayılı KHK (2011) öncesi Muhasebe Denetmeni/Denetmen Yardımcısı kadrosunda bulunanlara Muhasebe Denetmeni unvanı tanınmıştı.

659 Sayılı KHK’dan sonra mesleğe atanan ve 10 yıllık süreçte onlarla aynı görev tanımı, yetiştirilme, statü ve özlük haklarına sahip olarak görev yapan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarına ise muhasebe denetmeni unvanı tanınmamış ayrıca anılan uzmanların yetkileri kaldırılmış ve statü kaybına uğratılarak denetledikleri birimlerin astı olarak atamaları yapılmıştı.

Danıştay 2. Dairesi tarafından; “83 Sayılı CBK’nın ilgili maddesi ile denetim ve inceleme yetkisine sahip defterdarlık uzmanlarına nesnel ve haklı bir neden yokken bu hakkın tanınmamasının ayrımcılık yasağının ihlali niteliğinde olduğu ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdikten sonra göreve başlayan denetim ve inceleme yetkisine sahip defterdarlık uzmanları yönünden eksik düzenleme nedeniyle mezkûr CBK’nın ilgili maddesinin Anayasa’nın 10. Maddesine (Kanun Önünde Eşitlik) aykırı olduğu kanısına ulaşılarak Anayasa Mahkemesine başvurulmasına” karar verilmiştir. (Danıştay 2.Dairesi E:2022/1840)

Danıştay kararı ile aynı nitelikte olan kararlar farklı illerdeki ilk derece mahkemelerinden de art arda gelmeye başlamıştır.

Bahse konu denetim elemanlarını daha önce Kamu Denetçiliği Kurumu da haklı bularak: “Yapılacak mevzuat düzenlemesi ile denetim ve inceleme yetkileri kaldırılan Defterdarlık Uzman ve Uzman Yardımcılarına ‘Muhasebe Denetmeni’ unvanına geçiş hakkı verilmesi yönünde Tavsiyede Bulunulmasına” karar vermiştir. (Karar Tarihi: 10.06.2022, Başvuru No: 2022/2479, Sayı: 2022/7557-S.22.11579.)

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Haklı Beklentisi

Danıştay, yerel mahkemeler ve Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen kararla haklılıkları açıkça ortaya konulan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanları (119 Kişi):

Haklı beklentilerinin göz önüne alınmasını, kamu personel kaynağının israf edilmesinin de önüne geçilerek kamu harcamalarının teftişi alanında yetişmiş denetim elemanı vasfıyla eşitleri ile yine aynı unvanda birleşmeyi, “Muhasebe Denetmeni” unvanına atanmalarına ilişkin bir yasal düzenleme yapılmasını talep etmektedirler.

Benzer Haberler

Öne Çıkan Başlıklar